предлага

Ние работим за достойнството
и правата на жените мигранти.