​За ФИЦ FIZ

FiZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

FIZ е информационен център за трафик на жени и мигрантки и се ангажира със защитата и правата на жените, засегнати от насилие и експлоатация. FIZ ръководи консултативнa служба за мигрантки, както и специализираната интервенционна агенция Макази за жени засегнати от трафик с цел печалба. Освен това, центърът извършва образователна и политическа работа.

Имам нужда от помощ!
044 436 90 00