защита на пострадалите (Макази)

Ние предлагаме многообхватна помощ и съпътстваме пострадали от трафична търговия жени, независимо дали те сътрудничат на властите за наказателно преследване или не. Предлагаме финансова помощ в съответствие с предписанията на закона за защита на жертвите, организираме места за безопасно настаняване и подкрепа в ежедневието. Поверително и безплатно.

 Кого подкрепяме

Ние съветваме, подкрепяме и съпътстваме жените които
 
 • са били наети в чужбина под фалшиви обещания от трафиканти на хора и са експлоатирани в Швейцария.
 • са принудени да извършват сексуална работа и биват сексуално експлоатирани.
 • работят при екстремно тежки условия в частнu домакинства, заведения за гастрономия, в сферата на почистването, в селското стопанство или в други сектори.

С какво подкрепяме

Ние се намесваме всестранно и професионално в защита на жертвите на трафик на жени. Това включва:
 
 • консултиране и информация съгласно Закона за защита на жертвите на жертвите (OHG).
 • осигуряване на достъп до финансова помощ съгласно OHG / социално подпомагане.
 • кризисна намеса и психосоциално консултиране и подкрепа при травматизаци
 • сигурно настаняване.
 • посредничество и сътрудничество с власти, адвокати, лекари, терапевти и др.
 • Съвети относно изтичането на наказателното производство информиране по въпроси свързани с протичане на наказателно производство и довереническо придружаване при съдебни дела съгласно предписанията на Наказателно-процесуалния кодекс.
 • правна информация и интервенция по право на пребиваване.
 • подготовка на доброволно връщане, при собствено желание.
 • Подкрепа за социална и професионална интеграция в Швейцария.

контакт 

ФИЦ Специализирана служба
търговия с жени и миграция на жени

(FIZ Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration)

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch