Protectia victimelor (Makasi)

Oferim asistență și îndrumare corespunzătoare femeilor care sunt victime ale traficului de persoane, indiferent dacă acestea cooperează sau nu cu autoritățile. Oferim asistență financiară în conformitate cu Legea privind ajutorarea victimelor, organizăm o cazare sigură și sprijin în problemele de zi cu zi. In mod confidențial și gratuit.

Pe cine susținem

 Sfătuim, susținem și suntem alături alaturi de femeile:
 
 • care au fost recrutate în străinătate pe baza unor promisiuni false de către catre traficanți de persoane și care sunt exploatate în Elveția
 • care sunt obligate să lucreze în domenii sexuale și sunt exploatate din punct de vedere sexual
 • care sunt exploatate și sunt obligate sa lucreze în condiții de muncă precare în gospodării particulare, în industria gastronomică, în industria curățeniei, în agricultură sau în alte sectoare de activitate.

Din ce punct de vedere vă sprijinim

 Intervenim în mod integral și profesional în favoarea victimelor afectate de traficul de femei. Sprijinul nostru include:
 
 • consiliere și informare conform Legii de ajutorare a victimelor (OHG)
 • ajutor pentru stabilirea asistenței financiare în conformitate cu OHG / asistență socială
 • intervenția in cazuri de criză, consilierea și sprijinul psihologic și social în situații traumatizante
 • asigurarea unei cazări sigure
 • medierea și cooperarea cu autoritățile, cu avocați, medici, terapeuți etc.
 • sfaturi privind derularea procedurilor penale și asistența pe durata procedurilor judiciare, în conformitate cu Codul de procedură penală
 • consultanță juridică și intervenție in privința dreptului de ședere
 • pregătirea returnării voluntare, în cazul în care se dorește acest lucru
 • sprijin pentru integrarea socială și ocupațională în cazul rămânerii în Elveția.

Contact 

FIZ Oficiu de specialitate privind
traficul de femei si migrarea femeilor

(FIZ Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration)

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch