​Консултиране на жени мигранти

FiZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

Ние съветваме жените мигранти и ги подкрепяме в стремежа им за защита срещу експлоатацията и насилието, за налагане на техните права и интереси и за намиране на начини за излизане от трудни ситуации. Поверително и безплатнo.

Кого cъветваме

Ние съветваме жените мигранти, които:
 
 • са засегнати от насилие и експлоатация - в личния живот, на работното място или някъде другаде.
 • имат правни проблеми с пребиваването им или са зависими от някого  по отношение разрешение за пребиваване.
 • работят в сферата на еротиката – като например в областта на сексуалните услуги, кабаретни танцьорки, в порнографски продукции и др.
 
Нашите съвети са насочени към имигрантките в кантон Цюрих. За запитвания от околните кантони се опитваме да осигурим подходяща консултантска услуга. (по принципа на разпределянето)
 
 

Какво съветваме


Ние предоставяме информация по:
 
 • правни въпроси на тема пребиваване и работа в Швеѝцария, брак / развод, както и по правото за предявяване на иск за оказване на помощ на жертви на наказателни деяния извършени на територията на Швеѝцария.
 • законовите предпоставки за работа в сферата на сексуалните услуги в Швейцария.
Ние оказваме подкрепа при
 
 • търсене на адекватни решения в трудни ситуации.
 • налагане на интереси и правни искове.
 • контакт със ведомства и служби, власти, работодатели, наемодатели, социални осигуровки и други органи.

Свързани сме с
 
 • с други служби за консултантски услуги и оказване на помощ.
  с опитни адвокати, лекари, психолози и други професионалисти.
 
Говорим немски, английски, испански и френски език. За консултации на други езици работим заедно с преводачи.

контакт 

ФИЦ Специализирана служба
търговия с жени и миграция на жени

(FIZ Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration)

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch