Rreth FIZ-it

FiZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration

FIZ-i, zyra këshilluese për trafikim grash dhe migracionin e grave, është e angazhuar për mbrojtjen dhe të drejtat e migranteve, të cilat janë të prekura nga dhuna dhe shfrytëzimi. Për këtë qëllim, ajo drejton qendrën e këshillimit për gratë migrante dhe zyrën Makasi, e specializuar për asistencën e viktimave të trafikimit të grave. Zyra më tepër bën punë arsimuese dhe politike.

Kam nevojë për ndihmë!
044 436 90 00