ติดต่อเรา

So finden Sie uns.

ฟิซ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่หญิงต่างชาติและหญิงที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

(FIZ Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration)

Hohlstrasse 511
8048 Zürich
044 436 90 00
contact@fiz-info.ch


หากคุณต้องการความช่วยเหลือ
โทรศัพท์
044 436 90 00


Email

Please check your input!
Kontaktformular